Contact and links

Contacte

Pere Puigdomènech, Prof., A.H.

Centre for Research in Agricultural Genomics, CSIC-IRTA-UAB-UB

Edifici CRAG

Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra. Barcelona. Spain

Phone: +34-935636600 ext.3002

e-mail: pere.puigdomenech@cragenomica.es

e-mail: ppuigdomenech@iec.cat

 

Enllaços/Enlaces/Links/Liens

 

CRAG: https://www.cragenomica.es

Institut d'Estudis Catalans:https://www.iec.cat/activitats/entrada.asp

Reial Acadèmica de Ciències i Arts de Barcelona: http://www.racab.es/

ALLEA: https://www.allea.org/

EASAC: https://www.easac.eu/

European Group of Ethics on Sciences and New Technologies: http://ec.europa.eu/research/ege/index.cfm

Comité de Ética. CSIC: http://www.csic.es/etica-en-la-investigacion

Observatori de Bioètica i Dret UB: http://www.bioeticayderecho.ub.edu/ca

Observatorio de Bioética y Derecho. UB: http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es

Fundació Víctor Grífols i Lucas: https://www.fundaciogrifols.org/es/web/fundacio/home

Comitè de Bioètica de Catalunya: http://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/comite-de-bioetica-de-catalunya/

 

 

Undefined