Pàgines viscudes. Montpeller

  • Posted on: 12 February 2020
  • By: ppuigdomenech

Des de l’Edat Mitjana Montpeller era coneguda per la seva Facultat de Medicina. Aquest 2020 està celebrant el seu 800 aniversari i proclama que és la més antiga en funcionament en el mon. L’any 1966 el CNRS va fer una operació que es volia de gran impacte creant un centre, el Centre de Recherche en Biochimie Macromoléculaire que tenia com objectiu l’estudi de l’evolució de les proteïnes i els seus gens. Van anomenar com a director Emile Zuckerkandl un antic col·laborador de Linus Pauling amb qui havia formulat les primeres idees de la relació entre seqüències de proteïnes i evolució.

Pàgines viscudes. Transició

  • Posted on: 26 November 2019
  • By: ppuigdomenech

L’any en que s’acaba la Universitat és important per tot universitari. És el que ens va passar als qui formàvem la promoció de Físiques l’any 1970. Els darrers anys de la Llicenciatura van ser molt diferents dels primers. Seguien els moviments polítics a la Universitat, però teníem professors joves que ens van fer tenir un cert contacte amb la Física que s’estava fent en aquell moment. Treballar per comprendre la Mecànica Quàntica i la seva aplicació a la Física de partícules és un dels records més intensos que tinc en el meu desenvolupament científic.

Ciència i democràcia/ Ciencia y democracia

  • Posted on: 17 October 2019
  • By: ppuigdomenech

Ciència i democràcia

Sovint afirmem que un sistema democràtic necessita d’una ciència forta. Aquesta afirmació té la seva base en que hi ha decisions col·lectives que estan basades en dades i en conceptes que han de tenir el màxim suport factual possible i aquesta és la feina de la ciència. Quan diem això ens enfrontem amb una doble paradoxa. D’una banda un sistema democràtic és el contrari d’un sistema controlat per experts. D’altra banda la ciència ella mateixa no és pas una activitat democràtica. D’alguna manera hem de tractar de resoldre aquestes contradiccions aparents.

Pàgines viscudes. 1968

  • Posted on: 17 October 2019
  • By: ppuigdomenech

Pàgines viscudes. 1968

 

Sembla que 1968 va ser un any important per Europa. Ho certifico. Va ser l’any que vaig signar el meu primer contracte laboral. A més van passar altres coses. Per la nostra promoció de Físiques era l’any del que s’anomenava el “Pas de l’Equador” de la carrera. Uns quants del nostre curs ens en vam anar a Eivissa. La illa era ben diferent del que és ara, però ja començaven a arribar el que anomenaven els hippies. No vam tenir problema per trobar una fonda a prop del port. Va ser la meva primera excursió amb noies.

Pàgines viscudes. La Universitat

  • Posted on: 9 September 2019
  • By: ppuigdomenech
Paranimf UB 1966

Pàgines viscudes: La Universitat

Arribar a la Universitat l’any 1965 havia de ser necessàriament una experiència ben forta per un noi que havia passat deu anys en un col·legi de Jesuïtes i que de cop es trobava en l’olla bullint que era l’entorn universitari d’aquell temps. Em vaig inscriure a Físiques. El meu únic dubte havia estat l’Escola d’Enginyers, però, potser perquè era l’elecció de molts dels meus companys de Caspe, em vaig anar a Física on jo era tot sol. Mai me n’he penedit malgrat que alguns anys de la Llicenciatura van ser pesats.

Pages